مرکز رماتیسم ایران
021-88005141-3
نقشه سایت تماس با ما صفحه نخست

اخبار

• تغییرات آزمایش TSH
عنوان "تغییرات آزمایش TSH    در نمونه گیری صبح و عصر " هورمون محرک تیروئید(TSH)  در طول روز نوسان دارد طرح یک مطالعه مشاهداتی که در آن مقدار هورمون تیروئید در نوبتهای صبح (9-8 صبح) و بعد از ظهر (4-2  بعد از ظهر) برای هر شرکت کننده ارزیابی شد. ادامه مطلب...
انجمن حمایت از بیماران رماتیسم ایران

دکتر احمد رضا جمشیدی

دکتر احمد رضا جمشیدی دکتر احمد رضا جمشیدی

فوق تخصص روماتولوژی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

اطلاعات شخصی:


نام : احمد رضا
نام خانوادگی : جمشیدی
تاریخ تولد : 1340/01/01
محل تولد : قم

میزان تحصیلات:


دکترای پزشکی : دانشگاه علوم پزشکی تهران ، سال 1367
تخصص داخلی : دانشگاه علوم پزشکی تهران ، سال 1371
فوق تخصص روماتولوژی : دانشگاه علوم پزشکی تهران ، سال 1375

سوابق علمی و آموزشی :


عضو هیئت تحریریه مجله پزشکی قانونی
عضو هیئت مدیره انجمن رو ماتولوژی ایران
عضو هیئت بورد فوق تخصص روماتولوژی
مدیر گروه داخلی بیمارستان شریعتی
عضو انجمن روماتولوژی آسیا و اقیانوسیهAPLAR  
عضو انجمن بین المللی روماتولوژیAILAR

سوابق اجرائی:


استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر عامل مرکز روماتیسم ایران
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی کشور
مدیر کل امور فارغ التحصیلان
مدیرکل امور مجلس - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
مشاور معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران